Výstava a súťaž plastových a papierových modelov Cena Primátora 2018

AMAVET KLUB 836 - MODELÁRSKY KLUB ZOBOR NITRA, IPMS Slovakia, ZŠ TULIPÁNOVÁ 1,

  CVČ DOMINO V SPOLUPRÁCI S MESTOM NITRA

Vás pozývajú na medzinárodnú verejnú súťaž a výstavu plastových a papierových modelov

“Cena primátora mesta Nitra“ XXIV. ročník

Dátum konania: 20. októbra 2018 (sobota)

Miesto konania: ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Súťažné a vekové  kategórie:

plastové modely (bez rozdielu veku)

SIG   - 100 rokov československého letectva (všetky mierky)
L1     - lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa)
L2     - lietadlá 1/48  vrtuľové
L3     - lietadlá 1/48 prúdové
L4     - lietadlá 1/72 vrtuľové
L5     - lietadlá 1/72 prúdové
L6     - lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá
VR    - vrtuľníky
D       -diorámy
F       - figúrky
B       - busty
Z       - zvláštnosti (sci-fi, kozmická technika atď.)
CV1  - civilné autá - nákladné
CV2  - civilné autá – osobné a motocykle
VT1  - vojenská technika 1/35  kolesová
VT2  - vojenská technika 1/35  pásová
VT3  - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 kolesová
VT4  - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 pásová
VT5  - vojenská technika 1/48
LM    - lode motorové
LP    - lode s plachtami
R      - rozpracované - nedokončené modely (všetky druhy)
W     - what if...

plastové modely (juniori do 18 rokov)

J1   - vojenská technika - všetky mierky
J2   - lietadlá - všetky mierky
J3    - civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle
J4   - ostatné

papierové modely (bez rozdielu veku)

 P1  - F1(formula)
 P2  - vozidlá nákladné a stavebná technika
 P3  - vozidlá osobné
 P4  - pozemná vojenská technika kolesová
 P5  - pozemná vojenská technika pasová;
 P6  - letecká a kozmická technika
 P7  - lode
 P8  - železničná technika
 P9  - architektúra
 P10   - Oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi)
 P11- Sci-fi
 P12- ostatné

papierové modely (juniori do 18 rokov)

JPa1 - cestné dopravné prostriedky a stavebná technika
JPa2 - architektúra
JPa3 - ostatné

Z ocenených modelov jednotlivých kategórií papierových modelov budú vybrané a ocenené tri modely (1., 2. a 3. miesto), ktorých víťaz dostane titul „MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PAPIEROVOM MODELÁRSTVE“.

Hodnotenie plastikových modelov: Porota ocení najlepšie modely v každej kategórii, bez určenia poradia. Počet ocenených modelov závisí od kvality a obsadenosti kategórie.Autori ocenených modelov získajú medailu. Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa zaužívaných zvyklostí MK Zobor Nitra(porovnávacia metóda).

Špeciálne ceny:

  • SIG - 100 rokov Československého letectva
  • Naviatik Trophy – najlepší model prúdového námorného lietadla
  • Naviatik Trophy – najlepší model vrtuľového námorného lietadla
  • Cena KPM BLACK SHEEPS
  • Cena Klubu Novozámockých modelárov
  • Pohár Náčelníka regrutačného strediska Nitra pre najkrajší model bojovej techniky v službách OS SR v žiackych kategóriách
  • Cena portálu pre plasty a gumu Plasticportal.eu 
  • Cena Airbrushcentra pre vybraný model juniorskej kategórie

 

Podmienky účasti na súťaži:

1. Súťažiaci môže súťažiť s ľubovoľným počtom modelov, ktoré neboli v predchádzajúcich ročníkoch súťaže ocenené 1.-3. miestom. Vyhodnotený bude len najlepší z nich.
2. Zastúpenie je dovolené.
3. Súťažiaci môže súťažiť po zaplatení štartovného.
4. Súťažiaci sa zaväzuje nechať model na výstavnej ploche až do skončenia vyhodnotenia súťaže.

Štartovné – súťažiaci:   seniori: 1 €      juniori: 0,50 €          žiaci: 0 €

Organizátori súťaže:
Čestný riaditeľ súťaže: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Riaditeľ súťaže: Ing. Michal Mesároš
Čestný člen organizačného výboru: PaedDr. Mária Sailerová
Tajomník súťaže: Ladislav Rezák
Športový komisár: Peter Hřib – plastové modely, Róbert Hrabovský – papierové modely
Hlavný rozhodca: Jaroslav Fábry – plastové modely Ing. Radko Krajči – papierové modely
Rozhodcovia a členovia OV: Mgr. Martin Mikuláš, Mgr. Jaroslav Vnuk, Ing. Roman Královič, Ing. Martin Rezák, Štefan Kokles, Ing. Peter Lietava, Ivan Šabík, Ivan Kruták, Ing. Marek Krajči, Jozef Horňák, Róbert Hrabovský, Ing. Jaroslav Mucha, Ing. Július Masaryk, Bc. Peter Majerčiak, Radoslav Sucháň, Peter Hřib, Marek Šebo, Ing. Raymond Kaňa, Pavol Moravčík, Peter Pecár, Vladimír Koppan, Ing. Peter Malovič, Ivan Ligač, Martin Ďurčovič, Martin Dytrich, Ivan Cintula
                 

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.30  preberanie modelov do súťaže
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie súťaže
10.30 – 13.15  hodnotenie modelov, sprievodné programy
14.00 – 15.00  vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programy:

Modelárska burza
Ukážka airsoftového US SOCOM tímu JTF Mjölnir, Nitra
Workshop - Peter Hano: pigmenty , Pavol Amrich: autolaky, lakovanie
Letové ukážky RC modelárov

Informácie: Ing. Michal Mesároš (0908 137 596), e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sponzori súťaže:  


Plasticportal.eu – odborný portal pre plasty a gumu  www.plasticportal.eu

ICOSA s.r.o. – dodávateľ termoplastických práškových farieb na kov  www.ikosa.sk

Mgr. Štefan Posinger – SVAP, veľkoobchod a maloobchodspapierovými modelmi    www.creative-svap.eu

Ondřej Hejl –výroba a vydavateľstvopapierovýchmodelov

 

Scale model Works     https://www.facebook.com/SCALE-MODEL-WORKS-543850305790184/

Sklárne Rona Lednické Rovne

Mediálny partneri

Modelársky portál www.eastmodels.sk

 

AMAVET klub č. 836 – Modelársky klub ZOBOR v Nitre

Vás pozýva na

“Majstrovstvá Slovenskej republiky v papierovom a plastovom modelárstve žiakov AMAVET-u“

Dátum konania:  20. októbra 2018 (sobota)
Miesto konania: ZŠ Tulipánová 1, 94901 Nitra
Súťažné a vekové  kategórie: 

mladší žiaci ZŠ - plastové modely (do 11 rokov)      

Ž1A  – lietadlá (všetky mierky)
Ž2A  – vojenská technika (všetky mierky)
Ž3A  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)
Ž4A  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

mladší žiaci ZŠ - papierové modely (do 11 rokov)

Ž5A  – cestné dopravné prostriedky
Ž6A  – stavebná  architektúra
Ž7A  – ostatné modely

starší žiaci ZŠ - plastové modely   (11 a viac rokov)

Ž1B  – lietadlá (všetky mierky)
Ž2B– vojenská technika (všetky mierky)
Ž3B  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)
Ž4B  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

starší žiaci ZŠ - papierové modely (11 a viac rokov)

Ž5B  – cestné dopravné prostriedky
Ž6B  – stavebná  architektúra
Ž7B  – ostatné modely

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nižšieho počtu modelov zlúčiť kategórie mladších a starších žiakov.

Hodnotenie:Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii. Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa platných pravidiel plastového a papierového modelárstva. Víťazi získajú medailu.

Podmienky zúčastnenia sa súťaže:

1. Majstrovstvá SR žiakov sú usporiadané formou otvorenej súťaže
2. Súťažiaci môže súťažiť iba s modelom, ktorý sa v minulosti nezúčastnil Majstrovstiev SR v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET-u  žiakov
3. Zastúpenie je povolené

Štartovné: 0 € za osobu

Občerstvenie bude zabezpečené formou ambulantného predaja. Cestovné náklady hradí vysielajúci klub. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy modelov na súťaž.

Organizátori súťaže:
Riaditeľ súťaže:       Mgr. Jaroslav Vnuk
Športový komisár:    Bc. Peter Majerčiak   
Tajomník súťaže:     Martin Durčovič

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.00  preberanie modelov do súťaže
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie súťaže
10.15 – 13.30  hodnotenie modelov, sprievodné programy
14.00 – 15.00  vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programymodelárska burza

Informácie:Mgr. Jaroslav Vnuk (0902318340)

Akciu podporili:

 

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Žarnovická,

                                           831 06 Bratislava

 

Regrutačná skupina Nitra,Novozámocká 1, 949 01 Nitra

 

na priloženej mape je to budova v strede mapy
príjazd je po Vodnej ulici, pred mostom odbočíte doprava - následne poza garáže
alebo od ulice J. Kráľa - pozor jednosmerka