O nás

Modelársky klub "ZOBOR" je členom AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) pod číslom 836. Vznikol vo februári 1997 náhodným stretnutím priateľov plastikového modelárstva v centre voľného času Domino v Nitre počas výstavy plastikových modelov žiakov modelárskeho krúžku v CVČ Domino, ktorý viedol Martin Mikuláš. Klub vznikol spoluprácou s krúžkom plastikových modelárov pri VÚ 2629 Nitra a modelárskymi nadšencami z miest Nitra, Bratislava, Zlaté Moravce a Želiezovce. Doteraz má vo svojich radoch viac ako 50 členov, ktorí sa venujú plastikovému a papierovému modelárstvu.

Medzi zakladajúcich členov klubu patria: Mgr. Martin Mikuláš, Mgr. Jaroslav Vnuk, Ing. Pavol Moravčík, Ing. Peter Malovič, Martin Nemček, Juraj Mikuláš, Ivan Ligač, Milan Vnuk, Jozef Horňák, Jozef Brezina, Peter Hřib, Martin Salaj, Vladimír Barvínek, Mgr. Pavol Ovečka, Tomáš Malovič, Ivan Kruták, Ladislav Rezák, Ing. Michal Rezák, Ing. Martin Rezák, Ivan Šabík a mnohí ďalší.

Členovia klubu sa stretávajú jedenkrát do mesiaca v klubovni CVČ Domino na stretnutiach počas ktorých si vymieňajú podklady k jednotlivým modelom, vymieňajú si skúsenosti z výstav a súťaží. Počas týchto stretnutí sa tiež pripravujú na výstavy a súťaže ktorých sa zúčastňujú. Významnou aktivitou klubu je organizácia kazdoročnej súťaže "Nitra Model" (dávnejšie "Cena primátora mesta Nitry"), ktorá si u modelárov vyslúžila veľmi vysoký kredit na celom Slovensku. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú kluby z Partizánskeho, Bratislavy, Nových Zámkov, Dunajskej Stredy, Trnavy, Trenčína, Prievidze,Bratislavy, Rožňavy ale aj zahraniční modelári najmä z Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľska a Rakúska. Aby sa nezabúdalo ani na mládež, členovia klubu vedú krúžky plastikových modelárov v CVČ Domino v Nitre a pravidelne organizujú medziklubové súťaže a výstavy mládeže. Každoročne organizujeme Majstrovstvá Slovenska v plastikovom modelárstve žiakov základných škôl členov AMAVET-u, ale tiež aj oblastné majstrovstvá modelárov. Medzi ďalšie aktivity klubu patrí aj družobná činnosť s modelármi zo zahraničia. Ako klub sa pravidelne zúčastňujeme najväčšej modelárskej výstavy na svete – SWM Telford, kde reprezentujeme Nitru a Slovensko. Každoročná súťaž "Nitra Model" sa koná v druhej polovici mesiaca október.

Kontaktná adresa:

Ing. Michal Mesároš:  ing.michal.mesaros"zavináč"gmail.com, 0908 137 596 - vedúci klubu Zobor

Ing. Martin Rezák: matozippi"zavináč"gmail.com - správca webu mkzobor.sk, zástupca vedúceho