Cena Primátora 2012 - MS žiakov

AMAVET klub c. 836 – Modelársky klub ZOBOR v Nitre
Vás pozýva na
“Majstrovstvá Slovenskej republiky v papierovom a plastovom
modelárstve
žiakov AMAVET-u“


Dátum konania: 20. októbra 2012 (sobota)
Miesto konania: Základná škola, Nábrežie mládeže 5, 94901 Nitra
Sútažné a vekové kategórie: žiaci ZŠ - plastové modely
Ž1 – lietadlá 1/48
Ž2 – lietadlá 1/72
Ž3 – vojenská technika 1/35,1/48
Ž4 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87
Ž5 – ostatné
žiaci ZŠ - papierové modely
Ž6 – cestné dopravné prostriedky
Ž7 – stavebná architektúra
Ž8 – ostatné modely
Hodnotenie: Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii. Podklady nie sú
potrebné. Hodnotenie modelov je podla platných pravidiel plastového a papierového modelárstva.
Vítazi získajú medailu.
Podmienky zúcastnenia sa sútaže:
1. Majstrovstvá SR žiakov sú usporiadané formou otvorenej sútaže
2. Sútažiaci môže sútažit iba s modelom, ktorý sa v minulosti nezúcastnil Majstrovstiev SR
v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET-u žiakov
3. Zastúpenie je povolené
Štartovné: 0 € za osobu

Obcerstvenie bude zabezpecené formou ambulantného predaja. Cestovné náklady hradí vysielajúci
klub.
Usporiadatel nezodpovedá za škody vzniknuté pocas prepravy modelov na sútaž.
Organizátori sútaže:
Riaditel sútaže: Mgr. Jaroslav VNUK
Športový komisár: Peter HRIB
Tajomník sútaže: Ing. Roman Královic
Casový harmonogram sútaže:
07.30 – 10.00 preberanie modelov do sútaže a výstavy
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie M SR žiakov AMAVET - u
10.15 – 13.30 hodnotenie modelov, sprievodné programy
13.30 - 14.30 vyhodnotenie sútaže
Sprievodné programy: - modelárska burza
Prihlášky do sútaže:
Predbežné prihlášky do sútaže je možné zasielat priebežne do 19. októbra 2012 na adresu: Mgr.
Jaroslav Vnuk, Zvolenská 18, 94911 Nitra alebo elektronickou poštou na e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Informácie: Mgr. Jaroslav Vnuk  0902 318 340
Internetová stránka klubu: www.mkzobor.sk
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu !