Výstava a súťaž plastových a papierových modelov Cena Primátora 2013

Dokumenty na stiahnutie Cena Primátora - propizície vo formáte .pdf Cena Primátora - plagát A4 vo formáte .pdf

Sprievodný program CP Nitra 2013

Elektronické prihlasovanie na výstavu/súťaž

AMAVET KLUB 836 - MODELÁRSKY KLUB ZOBOR NITRA, ZŠ NÁBREŽIE MLÁDEŽE, CVČ DOMINO V SPOLUPRÁCI S MESTOM NITRA

Vás pozývajú na medzinárodnú verejnú súťaž a výstavu plastových a papierových modelov

“Cena primátora mesta Nitra“ XIX. ročník

Dátum konania: 19. októbra 2013 (sobota)

Miesto konania: ZŠ Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra

Súťažné a vekové  kategórie:

plastové modely (bez rozdielu veku)

L1- lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa)

L2- lietadlá 1/48  vrtuľové

L3- lietadlá 1/48 prúdové

L4- lietadlá 1/72 vrtuľové

L5- lietadlá 1/72 prúdové

L6- lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá

VR- vrtuľníky

D- diorámy

F- figúrky

B- busty

Z- zvláštnosti (sci-fi, kozmická technika atď.)

CV- civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle

VT1- vojenská technika 1/35  kolesová

VT2- vojenská technika 1/35  pásová

VT3- vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 kolesová

VT4- vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 pásová

VT5- vojenská technika 1/48

LM- lode motorové

LP- lode s plachtami

R- rozpracované - nedokončené modely (všetky druhy)

W- what if...

plastové modely (juniori do 18 rokov)

J1- vojenská technika - všetky mierky

J2- lietadlá - všetky mierky

J3- civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle

J4- ostatné

papierové modely (bez rozdielu veku)

P1- F1(formula)

P2- vozidlá nákladné a stavebná technika

P3- vozidlá osobné

P4- pozemná vojenská technika

P5- letecká a kozmická technika

P6- lode

P7- železničná technika

P8- architektúra

P9- Oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi)

P10- ostatné

papierové modely (juniori do 18 rokov)

JPa1- cestné dopravné prostriedky a stavebná technika

JPa2- architektúra

JPa3 - ostatné

Hodnotenie: Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii.Víťazi získajúmedailu.Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa zaužívaných zvyklostí MK Zobor Nitra.Každý účastník,  ktorý prinesie model do súťaže, dostane pamätný list.

Špeciálne ceny:

Cena KPM BLACK SHEEPS Bardejov o najlepší model lietadla bojujúcehov pacifiku

Poháre firmy L.M.J SALAMANDER s.r.o. pre najzaujímavejšie modely

Cena Klubu Novozámockých modelárov

Cena IPMS KPM TATRANSKÍORLI pre žiaka a juniora

Cena Ondreja Čiernika za najkrajší model architektúry

Podmienky účasti na súťaži:

1.      Súťažiaci môže súťažiť s ľubovoľným počtom modelov, ktoré neboli v predchádzajúcich ročníkoch súťaže ocenené 1.-3. miestom. Vyhodnotený bude len najlepší z nich.

2.      Zastúpenie je dovolené.

3.      Súťažiaci môže súťažiť po zaplatení štartovného.

4.      Súťažiaci sa zaväzuje nechať model na výstavnej ploche až do skončenia vyhodnotenia súťaže.

 

Štartovné – súťažiaci:   seniori: 1 €      juniori: 0,50 €          žiaci: 0 €

Organizátori súťaže:

Čestný riaditeľ súťaže: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Martin Mikuláš

Čestný člen organizačného výboru: PaedDr. Katarína Vargová

Tajomník súťaže: Ladislav Rezák

Športový komisár: Jozef Brezina – plastové modely, Róbert Hrabovský – papierové modely

Hlavný rozhodca: Ing. Peter Malovič– plastové modely Ing. Radko Krajči– papierové modely

Rozhodcovia a členovia OV: Jaroslav Fábry, Radoslav Sucháň, Ing. Roman Královič, Ing. Martin Rezák, Štefan Kokles, Ing. Peter Lietava, Ivan Šabík, Ivan Kruták, Ing. Marek Krajči, Jozef Horňák, Róbert Hrabovský, Jaroslav Mucha, Ing. Július Masaryk, Mgr. Pavol Ovečka, Bc. Peter Majerčiak, Ing. Michal Mesároš, Peter Hřib

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.30  preberanie modelov do súťaže

10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie súťaže

10.30 – 13.15  hodnotenie modelov, sprievodné programy

13.30 – 14.30  vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programy: Modelárska burza

Workshop Pavla „Offo“ Ovečku na tému „Sculpting figúrok a búst“ -  začiatok o 11.00 hod.

Informácie: Mgr. Martin Mikuláš(0903967578),e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Sponzori súťaže:     L.M.J SALAMANDER s.r.o.

                               Pražská č.15

                               949 01 Nitra

                               www.lmjsalamander.sk

                               (0917 / 623 623 ( Cenové ponuky )

                               (0908 / 623 003 ( Fakturácia, servis )

                              

Mgr. Štefan Posinger – SVAP, veľkoobchod a maloobchodspapierovými modelmi

                               www.creative-svap.eu, papermodel.eshop-zdarma.cz

(0905 100 032)

Ondřej Hejl –výroba a vydavateľstvopapierovýchmodelov

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu!

 

                                                      

 

AMAVET klub č. 836 – Modelársky klub ZOBOR v Nitre

Vás pozýva na

“Majstrovstvá Slovenskej republiky v papierovom a plastovom modelárstve žiakov AMAVET-u

 

Dátum konania:  19. októbra 2013 (sobota)

Miesto konania:Základná škola, Nábrežie mládeže 5, 94901 Nitra

Súťažné a vekové  kategórie:      žiaci ZŠ - plastové modely

Ž1– lietadlá (všetky mierky)

Ž2  – vojenská technika (všetky mierky)

Ž3  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)

Ž4  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

 

                                                    žiaci ZŠ - papierové modely

Ž5  – cestné dopravné prostriedky

Ž6  – stavebná  architektúra

Ž7  – ostatné modely

Hodnotenie:Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii. Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa platných pravidiel plastového a papierového modelárstva. Víťazi získajú medailu.

Podmienky zúčastnenia sa súťaže:

1.      Majstrovstvá SR žiakov sú usporiadané formou otvorenej súťaže

2.      Súťažiaci môže súťažiť iba s modelom, ktorý sa v minulosti nezúčastnil Majstrovstiev SR v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET-u  žiakov

3.      Zastúpenie je povolené

 

Štartovné: 0 € za osobu

Občerstvenie bude zabezpečené formou ambulantného predaja. Cestovné náklady hradí vysielajúci klub.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy modelov na súťaž.

Organizátori súťaže:

Riaditeľ súťaže:       Mgr. Jaroslav VNUK

Športový komisár:    Peter HŘIB

Tajomník súťaže:     Ing. Roman Královič

 

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.00    preberanie modelov do súťaže a výstavy

10.00  – 10.15   slávnostné otvorenie M SR žiakov AMAVET - u

10.15  – 13.30   hodnotenie modelov, sprievodné programy

13.30   - 14.30   vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programy:modelárska burza

Prihlášky do súťaže:

Predbežné prihlášky do súťaže je možné zasielať priebežne do 19. októbra 2012 na adresu: Mgr. Jaroslav Vnuk, Zvolenská18, 94911 Nitra alebo elektronickou poštou na e-mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie:Mgr. Jaroslav Vnuk(0902318340

Akciu podporili:

 

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a technik, Žarnovická ,

                                           831 06 Bratislava

 

Regrutačná skupina Nitra,Novozámocká 1, 949 01 Nitra

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu !