Výstava a súťaž plastových a papierových modelov Cena Primátora 2015

Online prihlasovanie - registrácia modelov

online prihlasovanie je akívne do štvrtka večera - 15.10.2015 20:00

AMAVET KLUB 836 - MODELÁRSKY KLUB ZOBOR NITRA, ZŠ NÁBREŽIE MLÁDEŽE,

  CVČ DOMINO V SPOLUPRÁCI S MESTOM NITRA

Vás pozývajú na medzinárodnú verejnú súťaž a výstavu plastových a papierových modelov

“Cena primátora mesta Nitra“ XXI. ročník

Dátum konania: 17. októbra 2015 (sobota)
Miesto konania: ZŠ Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra
Súťažné a vekové  kategórie:

plastové modely (bez rozdielu veku)

L1     - lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa)
L2     - lietadlá 1/48  vrtuľové
L3      - lietadlá 1/48 prúdové
L4     - lietadlá 1/72 vrtuľové
L5     - lietadlá 1/72 prúdové
L6     - lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá
VR     - vrtuľníky
D        -diorámy
F        - figúrky
B        - busty
Z       - zvláštnosti (sci-fi, kozmická technika atď.)
CV1  - civilné autá - nákladné
CV2  - civilné autá – osobné a motocykle
VT1  - vojenská technika 1/35  kolesová
VT2  - vojenská technika 1/35  pásová
VT3  - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 kolesová
VT4  - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87, 1/144 pásová
VT5  - vojenská technika 1/48
LM    - lode motorové
LP    - lode s plachtami
R      - rozpracované - nedokončené modely (všetky druhy)
W     - what if...

plastové modely (juniori do 18 rokov)

J1   - vojenská technika - všetky mierky
J2   - lietadlá - všetky mierky
J3    - civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle
J4   - ostatné

papierové modely (bez rozdielu veku)

 P1   - F1(formula)
 P2   - vozidlá nákladné a stavebná technika
 P3   - vozidlá osobné
 P4   - pozemná vojenská technika
 P5  - letecká a kozmická technika
 P6   - lode
 P7   - železničná technika
 P8   - architektúra
 P9   - Oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi)
 P10- Sci-fi
 P11- ostatné

papierové modely (juniori do 18 rokov)

JPa1- cestné dopravné prostriedky a stavebná technika
JPa2- architektúra
JPa3 – ostatné

Z víťazov jednotlivých kategórií papierových modelov budú vybrané a ocenené tri modely (1., 2. a 3. miesto), ktorých víťaz dostane titul „MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PAPIEROVOM MODELÁRSTVE“.

Hodnotenie:Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii.Víťazi získajúmedailu.Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa zaužívaných zvyklostí MK Zobor Nitra.Každý účastník, ktorý prinesie model do súťaže, dostane pamätný list.

Špeciálne ceny:

Cena KPM BLACK SHEEPS Bardejov o najlepší model lietadla bojujúcehov pacifiku
Poháre firmy L.M.J SALAMANDER s.r.o.pre najzaujímavejšie modely
Cena Klubu Novozámockých modelárov
Cena IPMS KPM TATRANSKÍORLI pre žiaka a juniora
Cena Ondreja Čiernika za najkrajší papierový model architektúry
POHÁR NÁČELNÍKA REGRUTAČNÉHO STREDISKA NITRA pre najkrajší model bojovej techniky v službách OS SR

Podmienky účasti na súťaži:

1. Súťažiaci môže súťažiť s ľubovoľným počtom modelov, ktoré neboli v predchádzajúcich ročníkoch súťaže ocenené 1.-3. miestom. Vyhodnotený bude len najlepší z nich.
2. Zastúpenie je dovolené.
3. Súťažiaci môže súťažiť po zaplatení štartovného.
4. Súťažiaci sa zaväzuje nechať model na výstavnej ploche až do skončenia vyhodnotenia súťaže.

Štartovné – súťažiaci:   seniori: 1 €      juniori: 0,50 €          žiaci: 0 €

Organizátori súťaže:
Čestný riaditeľ súťaže: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Riaditeľ súťaže: Mgr. Martin Mikuláš
Čestný člen organizačného výboru: PaedDr. Katarína Vargová
Tajomník súťaže: Ladislav Rezák
Športový komisár: Jozef Brezina – plastové modely, Róbert Hrabovský – papierové modely
Hlavný rozhodca: Ing. Peter Malovič– plastové modely Ing. Radko Krajči– papierové modely
Rozhodcovia a členovia OV: Jaroslav Fábry, Radoslav Sucháň, Ing. Roman Královič, Ing. Martin Rezák, Štefan Kokles, Ing. Peter Lietava, Ivan Šabík, Ivan Kruták, Ing. Marek Krajči, Jozef Horňák, Róbert Hrabovský, Ing. Jaroslav Mucha, Ing. Július Masaryk, Mgr. Pavol Ovečka, Bc. Peter Majerčiak, Ing. Michal Mesároš, Peter Hřib, Marek Šebo, Martin Dytrych

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.30  preberanie modelov do súťaže
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie súťaže
10.30 – 13.15  hodnotenie modelov, sprievodné programy
13.30 – 14.30  vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programy:

Modelárska burza
Ukážka „Navy Seals Renactment Group“ Nitra o 10.00 hod.
Workshop -  začiatok o 11.00 hod.
Ukážka akrobatického umenia nadšencov FreeRun o 12.00 hod.

Informácie: Mgr. Martin Mikuláš(0903967578), e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Sponzori súťaže:   

L.M.J SALAMANDER s.r.o
Pražská č.15
949 01 Nitra
www.lmjsalamander.sk
(0917 / 623 623 ( Cenové ponuky )
(0908 / 623 003 ( Fakturácia, servis )

Mgr. Štefan Posinger – SVAP, veľkoobchod a maloobchod s papierovými modelmi
www.creative-svap.eu
(0905 100 032)

Ondřej Hejl –výroba a vydavateľstvo papierových modelov
IPESOFT s.r.o.
Bytčická 2
Žilina
www.ipesoft.com

URAP–AUTOMATIZÁCIA, s.r.o.
Majerská 28, Žilina
www.urap.sk/

 

 

AMAVET klub č. 836 – Modelársky klub ZOBOR v Nitre

Vás pozýva na

“Majstrovstvá Slovenskej republiky v papierovom a plastovom modelárstve žiakov AMAVET-u“

Dátum konania:  17. októbra 2015 (sobota)
Miesto konania:Základná škola, Nábrežie mládeže 5, 94901 Nitra
Súťažné a vekové  kategórie:

žiaci ZŠ - plastové modely

Ž1  – lietadlá (všetky mierky)
Ž2  – vojenská technika (všetky mierky)
Ž3  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)
Ž4  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

žiaci ZŠ - papierové modely

Ž5  – cestné dopravné prostriedky
Ž6  – stavebná  architektúra
Ž7  – ostatné modely

Hodnotenie:Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii. Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa platných pravidiel plastového a papierového modelárstva. Víťazi získajú medailu.

Podmienky zúčastnenia sa súťaže:

1. Majstrovstvá SR žiakov sú usporiadané formou otvorenej súťaže
2. Súťažiaci môže súťažiť iba s modelom, ktorý sa v minulosti nezúčastnil Majstrovstiev SR v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET-u  žiako
3. Zastúpenie je povolené

Štartovné: 0 € za osobu

Občerstvenie bude zabezpečené formou ambulantného predaja. Cestovné náklady hradí vysielajúci klub. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy modelov na súťaž.

Organizátori súťaže:
Riaditeľ súťaže:       Mgr. Jaroslav VNUK
Športový komisár:    Peter HŘIB
Tajomník súťaže:     Ing. Roman Královič

Časový harmonogram súťaže:

07.30 – 10.30  preberanie modelov do súťaže
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie súťaže
10.30 – 13.15  hodnotenie modelov, sprievodné programy
13.30 – 14.30  vyhodnotenie súťaže

Sprievodné programy:modelárska burza

Informácie:Mgr. Jaroslav Vnuk (0902318340)

 

Regrutačná skupina Nitra,Novozámocká 1, 949 01 Nitra