Festival vedy a techniky AMAVET

Projektová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pre Nitriansky kraj 7.10.2016