Výstavy

Kalendár akcií na 2013/2014 - Modelárske výstavy a súťaže plastových a papierových modelov

 

Súťaž v Nových Zámkoch 2013 Nové Zámky 5.10.2013
Pohár Bielych Albatrosov Bardejov 5.10.2013
Cena primátora mesta Nitry, XIX ročník Nitra 19.10.2013
SMW Telford UK Telford 9-10.11.2013
Vertigo Cup Banská Bystrica 10.11.2013
Plastiková Zima 2013 Bratislava 30.11.2013
Plastic model Košice VI. Košice 14.12.2013
2014    
Go Modeling 2014 AT Wien 08.-09.03 2014
RS ModelFest Rimavská Sobota 22.03 2014
Moson Model Show HU Mosonmagyaróvár 12.-13.04 2014
Bulldog fest Liptovský Hrádok 24.05 2014
Cena Primátora 2014 Nitra 18.10 2014
     

 

 

 

Úvod po anglicky (2)

Translate in progress

Modelársky klub "ZOBOR" je členom AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) pod číslom 836. Vznikol vo februári 1997 náhodným stretnutím priateľov plastikového modelárstva v centre voľného času Domino v Nitre počas výstavy plastikových modelov žiakov modelárskeho krúžku v CVČ Domino, ktorý viedol Martin Mikuláš. Klub vznikol spoluprácou s krúžkom plastikových modelárov pri VÚ 2629 Nitra a modelárskymi nadšencami z miest Nitra, Bratislava, Zlaté Moravce a Želiezovce. Doteraz má vo svojich radoch viac ako 50 členov, ktorí sa venujú plastikovému a papierovému modelárstvu.

Medzi zakladajúcich členov klubu patria: Mgr. Martin Mikuláš, Mgr. Jaroslav Vnuk, Ing. Pavol Moravčík, Ing. Peter Malovič, Martin Nemček, Juraj Mikuláš, Ivan Ligač, Milan Vnuk, Jozef Horňák, Jozef Brezina, Peter Hřib, Martin Salaj, Vladimír Barvínek, Mgr. Pavol Ovečka, Tomáš Malovič, Ivan Kruták, Ladislav Rezák, Ing. Michal Rezák, Ing. Martin Rezák, Ivan Šabík a mnohí ďalší.

Členovia klubu sa stretávajú jeden krát do mesiaca v klubovni CVČ Domino na stretnutiach počas ktorých si vymieňajú podklady k jednotlivým modelom, vymieňajú si skúsenosti z výstav a súťaží. Počas týchto stretnutí sa tiež pripravujú na výstavy a súťaže ktorých sa zúčastňujú. Počas pôsobenia v plastikovom a papierovom modelárstve klub zorganizoval už 18 ročníkov súťaže "Cena primátora mesta Nitry", ktorá si u modelárov vyslúžila veľmi vysoký kredit na celom Slovensku. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú kluby z Partizánskeho, Bratislavy, Nových Zámkov, Dunajskej Stredy, Trenčína, Prievidze,Bratislavy, Rožňavy ale aj zahraničný modelári najmä z Českej republiky, Maďarskej republiky a Rakúska. Ako klub sme zorganizovali v roku 1999 poznávací zájazd do expozície vojenského múzea vo Viedni. Aby sa nezabúdalo ani na mládež, členovia klubu vedú krúžky plastikových modelárov v CVČ Domino v Nitre a pravidelne organizujú medziklubové súťaže a výstavy mládeže. Každoročne organizujeme Majstrovstvá Slovenska v plastikovom modelárstve žiakov základných škôl členov AMAVET-u, ale tiež aj oblastné majstrovstvá modelárov. Medzi ďalšie aktivity klubu patrí aj družobná činnosť s modelármi zo zahraničia. Úzke kontakty a styky máme modelárskym klubom v Mosonmagyaróvári v Maďarsku, vo Viedni a s klubom Spinier v Kraljeve v Juhoslávii. Každoročná súťaž "Cena primátora mesta Nitry" sa koná v druhej polovici mesiaca október.

Kontaktná adresa:

Mgr. Martin Mikuláš mobil: 0903 967578 klubzobor"zavináč"gmail.com - vedúci klubu Zobor

Mgr. Jaroslav Vnuk mobil: 0902 318340 - zástupca vedúceho

Martin Rezák matozippi"zavináč"gmail.com - správca webu mkzobor.sk