Alenia C-27J Spartan 1931

Novinka v Vzdušných silách Slovenskej republiky je Alenia C-27J Spartan s číslom 1931.