Letný patlák MK Zobor 2023

Prišlo leto, takže to znamená, že príde aj letný patlák. Tí najnedočkavejší začali klasicky už vo štvrtok. Veď keď si môžete vyzdvihnúť kľúče od chaty už dva dni pred víkendom, kto by to nevyužil? Takže, začalo sa vo štvrtok, ale v plnej sile sa patlák rozbehol v piatok poobede. To už si spravili voľno aj tí najzaneprázdnenejší....A voľno si spravili aj búrky a dážď, ale po minuloročnom letnom patláku ma to už ani trocha neprekvapilo. To sme tiež presedeli patlák v chate a nebol úplne dobrý nápad chodiť von do dažďa. No a čo, aspoň nebolo horko...

Oproti predchádzajúcim patlákom sme si to trochu „vylepšili“. Vymysleli sme si (niekto vymyslel) skupinovú stavbu. Strašne sa riešilo, čo bude hlavným hrdinom tejto skupinovky, nakoniec voľba padla na F-6-F Hellcat. V akejkoľvek verzii, kamufláži a mierke. Dokonca s prižmúrenými obidvoma očami bol náš Precceda ochotný vziať na milosť aj stíhač tankov M-18 Hellcat, ale túto úľavu nebolo treba využiť, nikto ho nestaval. Takže Hellcat sa nakoniec staval v mierke 1/48, 1/72, 1/144 a čuduj sa svete, aj v mierke 1/350. Je jasné, že nie úplne všetci sa zúčastnili, ale v sobotu večer stál na stoloch celkom pekný zástup týchto lietadiel. Síce v rôznych štádiách rozpracovanosti – ale stáli!
Takže bolo všetko – boli modely, bol guláš, bola super nálada, bol pekne prežitý víkend a boli aj ďalší mladí modelári. Nejako sa nám tam tie deti na patláku rozmohli. Ale to je super, ešte pár rokov a mali by sme z toho lokálne stretnutie jednoty dôchodcov, kde polovica zúčastnených nevidí na modely a druhá si nepamätá, na čo tam prišla.
P.S.: Jedna z najmladších modelárok, ktorá ešte predsa len tak dobre nevládne svojmu jazyku, skomolila slovo „patlák“ na „patlajáš“. No a keďže sme na patláku, tak sme všetci Patlajáši. Nejako sa to vžilo a pár z nás si názov Patlajáši prijalo za svoj.