Contest and Exhibition VERTIGO CUP 2013 Banská Bystrica

Contest and exhibition held in Banská Bystrica - next day of relax with medelers. Comfort zone - we will be there, we roll out our desk with kits, we have a yap, we watch other kits, we take some awards, we taste a sausages and ... some other, simply comfortable atmosphere

Plastic Session 2013, Poprad

Súťaž a výstava plastikových a papierových modelov - návod ako stráviť príjemný víkend. Upršaná cesta do Popradu, slušne obsadená súťaž, predajcovia, pekný sprievodný program a finále v podaní slnkom zaliatych Tatier v objatí mrakov.