Nitriansky pamätný modelársky kríž

Pri príležitosti 20. výročia našej súťaže sme sa rozhodli udeliť  „Nitriansky pamätný modelársky kríž“.  Ide o mimoriadne ocenenie nášho klubu.

Pri rozhodovaní o udelení sme zvažovali niekoľko kritérií:

  • Všeobecná podpora modelárstvu
  • Rozvíjanie spolupráce medzi modelárskymi klubmi
  • Internetová propagácia (klubové stránky)
  • Pedagogická činnosť (modelárske krúžky)
  • Účasť na súťažiach
  • Organizovanie súťaží
  • Reprezentácia na zahraničných súťažiach
  • Rozhodovanie na súťažiach
  • Iné nešpecifikované činnosti

Je logické, že nie každý spĺňa všetky kritériá. Okrem skúsených modelárov sme v rámci motivácie ocenili aj niektorých mladších kolegov. Samozrejme ocenenie by si zaslúžilo viac modelárov, ale naše možnosti sú obmedzené. Ďalších modelárov radi oceníme na nasledujúcich ročníkoch našej súťaže. Okrem zaslúžilých členov klubu dostali toto ocenenie aj niektoré ďalšie osobnosti:

Jozef Dvonč - Nitra

Katarína Vargová - Nitra

Vikória  Mankovecká - Nitra

Gabriela Kukolová - Bratislava

Gabriela Raganová - Nitra

Pavel Amrich - Nitra

Martin Kováč - Veľké Uherce

Kvetoslav Bradáč - Partizánske

Matin Kováč - Trebatice

OndrejSvinčiak - Prievidza

Ján Ragan - Prievidza

Miroslav Gabaj- Topoľčany

Róbert  Blaschke - Bratislava

František Válek - Trenčín

Juraj Rajec - Dubnica

Anton Ščasnovič - Trenčín

Peter Kaminisky - Bardejov

Milan Cuper - Bardejov

Rajmund Juráni - Bratislava

Rastislav Juráni - Bratislava

Ervín Kovalčík - Trnava 

Zoltán Főzzo - Vinica

Boris Bednár - Poprad

Ladislav Nagy - Dunajská Streda

András Egresy - Mossonmagyárovár

Péter Varga - Mossonmagyárovár, in memoriam

Szabó Ákos - Uraiújfalu

Jaroslav Kršiak - Banská Bystrica

Pavol Hanzel - Banská Bystrica

Vladimír Drábik - Rožňava

Jozef Anďal - Poprad

Jozef Chmelár - Poprad

Leopold Klas - Poprad

Vladimír Martinko - Poprad

RomanPieron - Žilina

Radek Dostál - Návsí

Jiří Brož - Žatec

Milan Kubáň - Kopřivnice

Filip Černý - Kopřivnice

Martin  Schneider - Košice

Vladimír Adame - Bratislava

Anton Mizera - Bratislava

Tomáš  Juriga - Bratislava

Stanislav Pavlíček - Nové Zámky

Milan Palacka - Nové Zámky

Branislav Herain - Prievidza

Stanislav Žoldák - Čaňa

Martin  Jursa - Malacky

Ján Moravčík - Liptovský Hrádok

Matúš Svíba - Handlová

Róbert Hatos - Šamorín

Václav Hochmuth - Prešov

Michal Kalina - Rimavská Sobota

Štefan Pásztor - Rimavská Sobota

Stanislav Frzoň- Žiar nad Hronom

Juraj Decsi - Bratislava

Peter Neuman -  Prievidza

Norbert Findra - Lučenec

Maroš  Trusa - Prešov

Peter Uhlík - Banská Bystrica

Štefan Zemanovič - Trenčín

Milan Kubizniak - Nitra

Martin Seeman - Liptovský Hrádok

Marcel  Mišura - Banská Bystrica

János Garas - Kaposvár

Miloslav Brezovský - Hlohovec 

Štefan  Posinger - Trnava

Juraj Gonšor - Zákamenné

Miroslav Lisinovič - Saštín

Michal  Antonický - Praha

Stanislav Keveš - Bratislava